سلامتی

آیا خشم با اضطراب ارتباط دارد؟ | بیماری

سپتامبر 20, 2019

: سرویس سلامت آکا ایران به نقل از دکتر سلام:

خشونت یکی از عادی ترین عکس العملای آدم در برابر اضطرابه. دعوا کردن، رفتارای آزارگرانه، خشونت جنسی و سوء به کار گیری زندانیان همه مصادیقی از خشونت هستن. خشونت، از جمله مصادیق جنگیدن در جواب جنگ یا گریزه. اگه عمیق تر نگاه کنیم خشونت به آدم کمک می کنه که از خود در برابر تهدیدهای نگران کننده مراقبت کنه. اینطوری میشه در برابر ترسی که در درون احساس می کنیم از خود دفاع کنیم و به جای عکس العمل و درمانگری، احساس قدرت و توانمندی کنیم. هم اینکه در شرایطی که فرد تهدید به رانده می شه از راه رفتارای خشن می تونه با قربونی خود رابطه داشته باشه و بر ترس خود از ترک شدن غلبه کنه. با درک دلیل تهدیدآمیز بودن هر موقعیت میشه به دلایل بروز رفتارای خشن فهمید. دعواهای خیابانی
می تونه به اینعلت باشه که مردی تصور کرده که به همسر یا دوست دخترش توهین شده. خشونتای جنسی در مردان ممکنه به دلیل احساس زنونگی زیاد و نیاز به شکست دادن این حالت با تحقیر و رنج دادن یه نفر دیگه باشه. سوء به کار گیری زندانیان جنگی هم احتمال داره به دلیل اضطراب به وجود اومده به وسیله مورد آزار قرار گرفتن در دوران جنگ باشه.

این مطلب به وسیله  مجله پزشکی دکتر سلام جفت و جور شده. به کار گیری اون فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجازه

منبع :

No Comments

Leave a Reply