سلامتی

آیا خوردن بعد از ساعت ۹ شب باعث چاقی می شود | چاقی

سپتامبر 20, 2019

اون چیزی که بعد از ساعت ۹ شب می خوریم باعث زیاد شدن وزن می شه؟
 
 
خیلی از افراد نه به خاطر گرسنگی، بلکه ملالت و یا احساسات دیگه تغذیه می کنن. و بیشتر از اندازه عادی کالری مصرف می کنن
 

سوال:
۱-  اون چیزی که بعد از ساعت ۹ شب می خوریم باعث زیاد شدن وزن می شه؟

جواب مارتیکا هینر:
بله، می تونه، اما نه به این خاطر که در شب سرعت متابولیسم یهویی کم میشه (تصور عام). به این بستگی داره که چه مقدار بخورین، نه زمان خوردن.
خیلی از افراد نه به خاطر گرسنگی، بلکه ملالت و یا احساسات دیگه تغذیه می کنن. و بیشتر از اندازه عادی کالری مصرف می کنن. کالری که به صورت چربی ذخیره می شه. آدمایی که در شب غذا می خورن، شاید صبح که از خواب بیدار می شن، صبحونه رو حذف کنن، وعده غذایی که جذب کالری رو درزمان روز کنترل می کنه.

 

سوال:

۲-  وزن کردن به طور مرتب باعث کاهش وزن می شه؟

 

جواب مارتیکا:

هر روز وزن کردن به کاهش وزن سریعتر می کنه.
وقتی که محققان دانشگاه Minnesota وزن ۱۸۰۰ فرد بالغ رو- که رژیم داشتن- دیدن، به این نتیجه رسیدن: آدمایی که در هر روز به طور مرتب خود رو وزن می کردن طی ۲ سال در حدود ۱۲ پوند (تقریبا ۵/۵ کیلو)، اونایی که هفتگی وزن می کردن فقط ۶ پوند کاهش وزن داشتن.

در گروه اول احتمال زیاد شدن وزن دوباره کمتر بود.
اما برنامه هایی مثل مراقبت از وزن، و کارشناسان پیشگیری نسبت به وزن روزانه احتیاط می کنن.
وسواس فکری وزن کردن با بی نظمی در خوردن در ارتباطه، و بعضی از کارشناسان فکر می کنن که پریشونی حواس و ناامیدی به خاطر وزن کردن هر روز ایجاد می شه، اما هنوز این موضوع به اثبات نرسیده.

 

نتیجه کلی: اگه تندرست و متحرک هستین امتحان کنین.
وزن کردن روزانه و مرتب به عنوان زنگ خطر واسه زیاد شدن وزن است و هم از جوونه زدن زیاد شدن وزن جلوگیری می کنه. اما دکتر کلی برونل گفته" هدف این نیس که به چه دلیل اون افراد کاهش وزن بیشتری داشتن، بلکه ثابت می کنه اینا فیدبک (باز خورد) خوبی داشتن".
اگه هر روز خود رو وزن می کنین، یافته های کار خود رو با ما در میان بذارین (یا دیگه مجلات). اگه هم مشکل در خوردن دارین هر روز خود رو وزن نکنین

www.seemorgh.com/lifestyle

No Comments

Leave a Reply