سلامتی

آیا داروهای ضد افسردگی در کودکان ممنوع است؟ | اطلاعات دارویی

سپتامبر 20, 2019

دکتر سلام:  تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانانه. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI رو دارن.

مطالعه ای که به وسیله  David Cohen (دانشگاه Pierreet Marie Curie) انجام پیدا کرده به موضوع جالبی در طب عملی می پردازه:

تجویز داروهای ضد افسردگی در کودکان و بالغین در بحث جدید روان درمانی:

مؤسسات داروئی اروپا و آمریکا تازگیا در مورد به کار گیری مهارکنندهای باز جذب سروتونین (SSRIs) در افسردگی کودکان و بالغین اخطار دادن. این مطلب باعث تعجب پزشکانی شد که براساس اطلاعات حاصل از آزمایشات دارویی روی بالغین در مورد درمان کودکان اراده کردن می کردن.

نویسنده مقالات گذشته در مورد استفاده ازSSRIها در افسردگی جوانان که شامل آزمایشات بالینی روانپزشکی، فارموکولوژی و بی خطری داروئه، رو بررسی می کنه.

در این متن پیشنهادا و منطق به کار گیری SSRIها مطرح می شه. ده مقاله، شامل ۲۰۴۶ مریض تاثیر چهار SSRI (فلوکستین، پاروکستین، سرترالین و ستالوپرام) رو در افسردگی کودکان و بالغین آزمایش کردن. اینم بگیم که شش آزمایش دیگه (شامل جمعاً ۱۲۳۴بیمار) به دلیل نبود تاثیر یا مشکلات جانبی ناجور شامل رفتارای خودکشی، از طرف صنعت گزارش نگردیدند. متاآنالیز به جز در مورد فلوکستین هیچ اطلاعاتی در جهت تأیید SSRIها بدست نداد.

واسه جمع بندی پیشنهادا به خاطر استفادۀ بالینی لازمه موارد خاصی مثل زیر بررسی بشه:

۱) رابطه بین SSRIها، افسردگی و خطر خودکشی.

۲) اثرات خاص سن روی SSRI .

۳) پاسخای شدید دارونما در افسردگی کودکان و بالغین

تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانانه. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI رو دارن.

منبع : hidoctor.ir

No Comments

Leave a Reply