سلامتی

آیا داروهای فشار خون بر کارکرد قلب تاثیر دارند | اطلاعات دارویی

سپتامبر 20, 2019

درصد بالایی از جمعیت جامعه دچار مشکل فشارخون بالا هستن و بیشتر افراد گرفتار نیاز دارن که دار وهای ضد فشارخونرا به طور مرتب مصرف کنن.

 بتابلوکرا، مهارکنندهای کانال کلسیم، مهارکنندهای آنزیم مبدل آنژیوتانسین، مدرها و گشادکنندهای عروقی از مهم ترینای ضد فشارخون هستن.

در مواردی مصرف داروهای ضد فشارخون بالا روی کارکرد سیستم قلبی و عروقی و سیستم مغزی و عصبی و تاثیر می ذارن و موجب مشکل کارکرد بافت می شن.

 مصرف غیر منطقی و بیشتر از اندازه دار وهای ضد فشارخون علاوه بر افزایش خطر مسمومیت و بروز مشکلات قابل توجه ، می تونه با مشکل کارکرد قلب هم در رابطه باشه.

باید در مصرف دار وهای ضد فشارخون به طور کامل دقت کرد، چون که هرگونه مصرف غیر منطقی این داروها چه کم باشه و چه زیاد، ممکنه کارکرد اندامای جور واجور بدن مخصوصا اندامای حیاتی رو با مشکل مواجه کنه.

منبع : www.yjc.ir

No Comments

Leave a Reply