تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-6- معرفی روش [1]

روش  اولین روش با قدرت تفکیک بالا[2] می باشد که در آن از مدل داده ها بهره گیری می گردد. اما نقاط ضعف زیادی دارد مانند این که  این روش مستلزم داشتن  اطلاعات کامل  یا کالیبراسیون آرایه[3] می باشد و جستجو برای یافتن جهت ها از حجم محاسباتی بالایی برخوردار خواهد بود. آرایه  متشکل از  زوج ( ) سنسور می باشد که به گونه دلخواه در یک صفحه قرار گرفته اند. و بردار انتقال برای هر زوج سنسور، ثابت و برابر  می باشد (شکل 2-1). این آرایه تشکیل شده از زوج سنسورهایی که دارای الگوی پرتو یکسان هستند و هر سنسور می بایستی در تمامی جهات مورد نظر، توان مخالف صفر داشته باشد. توان، فاز و حساسیت پلاریزاسیون[4] سنسورها در هر زوج سنسور کاملاً اختیاری می باشد و زوج های متفاوت می توانند حساسیت های متفاوت داشته باشند (شکل 2-2). مزیت این روش بر روش های دیگر این می باشد که در این روش نیازی به دانستن مشخصه سنسورها نیست و بردار جابجایی بین دو دسته سنسورها مبنای اندازه گیری جهت ها می باشد و در نتیجه، دقیق بودن هندسه آرایه از اهمیت خاصی برخوردار نیست و فقط می بایستی، بردار جابجایی بین زوج سنسورها یعنی ، ثابت باشد. پس مزایای این روش، به صورت زیر اختصار می گردد:

  1. عدم نیاز به کالیبراسیون آرایه
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. قابلیت تفکیک پذیری بالا

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: