عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با بهره گیری از بانک فیلتر

همانگونه که پیشتر اظهار کردیم، آغاز سیگنال خروجی آرایه را از یک فیلتر بانک  عبور می دهیم. فرض می کنیم تبدیل فوریه ای که انجام می دهیم،  نقطه ای باشد. به بیانی دیگر، خروجی آرایه اکنون به  بین فرکانسی تقسیم شده می باشد. ماتریس کوواریانس بین  ام را می توان به صورت زیر تخمین زد: [2]

(3-20)

که ، نمونه ام از سیگنال خروجی آرایه در بین فرکانسی  ام (به ازای ) می باشد. توجه داریم که در ارتباط (3-20)، از تعداد  نمونه، برای تخمین ماتریس همبستگی در بین  ام، بهره گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شده می باشد.

روش های مختلف جهت یابی باند پهن با در نظر داشتن اینکه چگونه از اطلاعات ماتریس همبستگی بین های مختلف بهره گیری کنند، به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

  1. روش های همبسته[1]
  2. روش های ناهمبسته[2].

در روش ناهمبسته با بهره گیری از روش های جهت یابی باند باریک، در هر بین فرکانسی، جهت یابی به صورت مجزا از سایر بین ها انجام می پذیرد و سپس نتایج بین های مختلف متوسط گیری می شوند. از این شاخه از الگوریتم ها می توان به روش های مراجع [5] و [6] تصریح نمود. قابل ذکر می باشد که این الگوریتم ها تنها هنگام بالا بودن  و وجود فاصله زاویه ای زیاد منابع از یکدیگر، قادر هستند عملکرد خوبی
داشته باشند. در [7] گفته شده که در شرایطی که ، پائین باشد، این الگوریتم ها حتی از حالتی که تنها یک بین پردازش می گردد، جواب نامناسب تری ارائه می دهند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: