شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

: الگوریتم های ارائه شده به مقصود آشکارسازی

در این فصل به تبیین کامل دو الگوریتم پیشنهادی در این پایان نامه خواهیم پرداخت. هر دو روش به گونه مجزا در بخش های متوالی مطالعه خواهند گردید. مطالعه شامل تبیین مرحله به مرحله هر کدام از روش ها و همچنین ارائه مزایا و معایب آن ها می باشد.  هدف هر دو روش آن می باشد که نقاطی را به عنوان نقاط مربوط به ناحیه هدف مشخص کند. ناحیه هدف در مراحل بعدی توسط روش های ردیابی بایستی ردیابی گردد.

 

فصل چهارم : ردیابی توسط فیلترکالمن

همان گونه که در فصل اول نیز ذکر کردیم، ردیابی عموما توسط فیلتر های خانواده بیز صورت می پذیرد. در این پایان نامه به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد گردید، ردیابی اهداف توسط فیلتر کالمن انجام می شود. در این فصل به تبیین کامل روابط فیلتر کالمن، نحوه عملکرد آن و همچنین مدل کلی معرفی شده آن خواهیم پرداخت. به علاوه مدل حرکت اهداف و پیاده سازی فیلتر کالمن روی معادلات حرکت آن ها نیز در این فصل مطالعه می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: