عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

5-2-1-              دنباله فریم سوم

در این دنباله فریم از دو بشر به عنوان هدف بهره گیری شده می باشد. هر دو هدف در یک راستا حرکت می کنند. به علاوه با در نظر داشتن سرعت اهداف، پدیده محو شدگی و یا قرار گرفتن اهداف در جایگاه مشابه به وجود نمی آید. در نتیجه ردیابی به گونه تقریبی مشابه ردیابی یک هدف می باشد. با این تفاوت که در این جا دو مجموعه سیستم ردیابی بایستی به گونه هم زمان حرکات اهداف را دنبال کند. این دنباله شامل 95 عدد فریم می باشد.

 

جدول 5-3 مقدار میانگین MSE در دنباله فریم شماره 3

  الگوریتم Mean Shift الگوریتم CAM Shift الگوریتم پیشنهادی اول الگوریتم پیشنهادی دوم
هدف شماره 1 (تیره) 157 1830 89 125
هدف شماره 2 (روشن) 210 1268 23
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

17

 

با در نظر داشتن وضعیت حرکت دوربین و همچنین نحوه حرکت اهداف می توان دید که بهترین عملکرد در میان روش های موجود مربوط به الگوریتم های پیشنهادی اول و دوم می باشد. روش CAM Shift بنا به علت های ذکر گردیده در قسمت های قبل دارای بازده ضعیفی می باشد. به علاوه همان گونه که پیش تر نیز مطالعه کردیم، روش Mean Shift کاملا بر اساس فراوانی رنگی می باشد. در نتیجه در ردیابی هدف شماره 2 که رنگ روشن مشابه پس زمینه دارد دچار خطا شده می باشد. این مساله در شکل شماره 5-6 مشهود می باشد. همچنین با در نظر داشتن شکل شماره 5-5 این خطا در ردیابی هدف شماره 1 که تیره تر می باشد دیده نمی گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: