متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

بر اساس این تقسیم بندی:

 • دارایی­های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­های سایر سازمآن‏ها می باشد.
 • دارایی­های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­گردد. این دارایی­ها به علاوه که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.
 • دارایی­های قابل تشخیص، که در بعضی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ها، زیرا: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن می باشد در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.

دارایی­های نامشهود و سرمایه­ی فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.

مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.
 • قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ی دارایی­های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
 • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
 • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
 • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
 • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد