عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی

در فصل 3 کتاب حسابداری مالی پیشرفته بیکر و دیگران(2002)محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی به قرار زیر ارائه شده اند:

1-ممکن می باشد عملکرد و وضعیت مالی ضعیف یک یا چند شرکت در عملکرد و وضعیت مالی دیگر شرکتها پنهان بماند.

2-اطلاعات اضافی در مورد شرکتهای گروه تلفیق شده، جهت ارائه منصفانه،ضروری می باشد، که این مستلزم ارائه ی یادداشتهای حجیم خواهد بود.

3-تفاوت دوره های مالی

4-تفاوت روش های حسابداری

به نظر می رسد در مورد این محدودیتها انتقاداتی وارد باشد که لازم می باشد به آنها تصریح گردد.

در مورد محدودیت اول،از آنجا که در ایران، صورتهای مالی تلفیقی همراه با صورتهای مالی اصلی در اختیار بهره گیری کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد، پس این مورد،نه تنها محدودیت تلقی نمی گردد،بلکه ارائه صورتهای مالی تلفیقی موجبات شفافیت گزارشگری مالی را فراهم می آورد.در مورد محدودیت دوم،تصریح شده می باشد،ارائه اطلاعات اضافی،موجب حجیم شدن یادداشتهای همراه صورتهای مالی می گردد،اما در مواردی که،ارائه اطلاعات بر تصمیم گیری های بهره گیری کنندگان موثر باشد،با لحاظ فزونی منافع بر مخارج،بایستی اطلاعات اضافی ارائه گردد،که این مورد نیز نمی تواند محدودیتتلقی گردد.در مورد محدودیت سوم ،بند 29 استاندارد حسابداری شماره 18 ایران،راهکاری به قرار زیر ارائه نموده می باشد،که این امر عملا محدودیت تلقی نمی گردد:”هنگامی که تاریخ های گزارشگری یکسان نیست، واحد تجاری فرعی بایستی صورتهای مالی به تاریخ گزارشگری اصلی تهیه کند.چنانچه مقدور نباشد، صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن بایستی به کار رود،مشروط بر آنکه،پایان سال مالی فرعی بیشتر از سه ماه، قبل از پایان سال مالی اصلی نباشد. در چنین مواردی،در مورد رویدادهای با اهمیتدر فاصله ی مذکور بایستی تعدیلات لازم صورت گیرد.” در مورد محدودیت آخر نیز بند28 استاندارد مذکور اظهار می دارد، اولا تا آنجا که مقدور می باشد رویه های یکسان بکار رود،اگر این طور نباشد ،بایستی تعدیلات لازم صورت پذیرد و چنانچه انجام تعدیلات امکان پذیر نباشد،بایستی در مورد آن افشای کافی صورت پذیرد.تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387، ص27-28

بیکر و دیگران در سال2009 محدودیت دیگری را نیز به این موارد افزوده اند و آن اینکه سود تقسیم نشده در صورتهای مالی تلفیقی بیانگر سود قابل توزیع و نسبتهای مالی نیز بیانگر عملکرد هیچ یک از شرکتها به تنهایی نیست.

خاطر نشان می گردد که صورتهای مالی تلفیقی، نیازهای اطلاعاتی سهامداران اقلیت را تامین نمی کند زیرا سهامداران اقلیت در یک شرکت فرعی خاص منافع دارند نه در مجموعه گروه. بزرگی اصل،موسی، رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته 2 ، نشر سازمان حسابرسی، نشریه شماره 200،چاپ اول، 1392، ص 62.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید