متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1- روش پژوهش

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که این امر با روش شناسی درست صورت پذیرد؛ به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می­یابد نه موضوع پژوهش.

به گونه کلی تحقیقات از دو منظر قابل طبقه بندی هستند:

 • طبقه بندی بر مبنای هدف
 • طبقه بندی بر مبنای روش و نوع (خاکی، 1379)

از آنجایی که این پژوهش بر طبق نظر بونتیس، آزمون مدل سرمایه فکری در صنعت نرم­افزار[1] می باشد، این پژوهش نیز نوعی پژوهش کاربردی به حساب می­آید. در چنین پژوهشی هدف، بکارگیری یافته پژوهش در جهت نوعی مساله نیست، بلکه هدف، درک بیشتر پدیده یا مسائل خاصی می باشد که در سازمان یا صنعت رخ می­دهد و نیاز به ریشه یابی و راه حل دارند(دانایی فرد و همکاران، 1391). راه حل­هایی که از این مطالعه­ها بدست می­آیند. صرفا در یک سازمان بخصوص، نظیر یک شرکت تولیدی کاربرد ندارند، بلکه در سازمآن‏های متعدد دیگری از قبیل بیمارستآن‏ها، موسسات مالی و بازرگانی نیز ممکن می باشد، کاربرد داشته باشند.

پژوهش حاضر به دلیل سنجش سرمایه فکری، جهت آگاهی از وضعیت نسبی و  اندازه اهمیت هر کدام از اجزای تشکیل دهنده­ آن در شرکت‏های نرم­افزاری سطح تهران و همچنین مطالعه ارتباط آن با عملکرد سازمانی آن‏ها می­باشد و در صورت لزوم راه­کارهای مناسب و لازم را برای بهبود وضعیت جاری آن‏ها ارائه می­دهد.

خاطر نشان می گردد که پژوهش حاضر از نوع توصیفی-زمینه­یابی می­باشد زیرا که به توصیف و تبیین وضعیت جاری شرکت‏های نرم­افزاری می­پردازد. این پژوهش توصیفی به مقصود تعیین و توصیف متغیرهای موجود در پژوهش می باشد. از ویژگی­های این پژوهش که به صورت توصیفی می باشد می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • ویژگی­های شرکت‏های نرم­افزاری در یک شرایط خاص درک می­گردد.
 • یک تفکر نظامند در مورد جنبه­های مختلف وضعیت موجود صورت می­گیرد.
 • برای مطالعه و پژوهش­های آتی، ایده­هایی ارائه می­دهد.
 • بعضی تصمیمات برای این شرایط اتخاذ می­شوند.

با در نظر داشتن گردآوری داده­های این پژوهش، روش این پژوهش در حقیقت مطالعه میدانی می­باشد که همبستگی بین متغیرها را مورد سنجش قرار می­دهد. به آن معنی می باشد که آیا متغیرهای موجود در این پژوهش با هم ارتباط و همبستگی[2] دارند ؟

[1] Software firms

[2] Correlation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
 • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
 • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
 • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
 • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد