عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

4-1- گیرنده­ی سیگنالDVB_T

 

همانطور که می­دانیم، در رادار غیرفعال مبتنی بر سیگنال DVB_T داده­ها در کانال مرجع و مراقبت جمع­آوری می­شوند. در گیرنده بعد از پردازش اولیه، کانال مرجع شامل سیگنال مرجع و نویز بوده و کانال مراقبت نیز شامل سیگنال اهداف و سیگنال­های چندمسیره و سیگنال مرجع می­باشد. با در نظر داشتن اینکه موضوع بحث ما در این گزارش بازتولید سیگنال کانال مرجع می­باشد، در ادامه به تبیین مراحل هم­زمان­سازی و تخمین آفست­ فرکانسی و جبران آن و سپس تخمین کانال و همسانسازی[1] در گیرنده­ی مرجع می­پردازیم. همچنین با بهره گیری از شبیه­سازی­های کامپیوتری عملکرد و کارایی الگوریتم­های پیشنهادی را مطالعه خواهیم نمود]20[.

 

شکل (4-1): ساختار گیرنده­ی مرجع

 

پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده‌های زمینی[2] (DVB-T)، یکی از استانداردهای امروزه برای پخش شبکه­های تلویزیونی می­باشد. جهت ارسال داده­ی با نرخ بالا برای ارسال ویدئویی، بهره گیری از تکنیک OFDM مناسب می­باشد، زیرا سیگنال OFDM به سادگی همسان­سازی می­گردد. از آنجایی­که این سیگنال به آفست فرکانسی و تأخیر زمان در دریافت سیگنال حساس می­باشد، در یک گیرنده­ی  DVB-Tعلاوه بر تخمین و همسان­سازی کانال، همگام سازی فرکانسی نیز ضروری می­باشد. مهم­ترین عملیاتی که در گیرنده­ی دیجیتال مورد نظر بایستی انجام گردد، تخمین کانال و سپس همسان­سازی سیگنال دریافتی می باشد اما قبل از این عملیات بایستی همگام سازی فرکانسی و زمانی انجام گردد که در ادامه به تبیین دقیق این مراحل خواهیم پرداخت]20[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: