عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

شبکه‌های بی‌سیم چندگامی[1]

شبکه‌های بی‌سیم چند گامی‌مطابق شکل (2-7 ) اکثرا به شبکه‌های زیر تقسیم می شوند[23]:

  • شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc
  • شبکه‌های بی‌سیم حسگر
  • شبکه‌های مش بی‌سیم
  • شبکه‌های بی‌سیم‌هایبرید[2]

شبکه‌های Ad-hoc اساسا شبکه‌های فاقد زیرساخت هستند که توپولوژی شبکه آن‌ها از تحرک نسبتا بالایی برخوردار می باشد.

 

شکل  ‏2‑7- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[23]

شبکه‌های حسگر از یک سری گره‌های حسگر کوچک تشکیل شده اند. این گره‌ها قادر به جمع آوری اطلاعاتی نظیر پارامترهای فیزیکی محیط می‌باشند. وظیفه این گره‌ها در واقع ارسال اطلاعات به گره‌های مراقب (مونیتورینگ) می‌باشد. در این نوع شبکه‌ها ارتباطات به صورت تک گامی‌و یا چند گامی مستقر می گردد.

شبکه‌های‌هایبرید به گونه هم زمان می‌توانند از ارتباطات چندگامی‌و تک گامی‌بهره بگیرند. شایان ذکر می باشد که شبکه‌های سلولی و شبکه‌های بی‌سیم در حلقه‌های محلی جزء شبکه‌های تک گامی‌محسوب می شوند. شبکه‌های مش نیز از ارتباطات چند گامی‌بهره گیری می‌کنند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: