تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1     مدل حامل

حامل، جزء اصلی مشخص­کننده­ی کیفیت سرویس بوده و سطح مقیاس برای کنترل کیفیت سرویس نیز می باشد.  . جریان بسته[1] توسط یک فیلتر بسته شامل 5 قسمت تعریف می­گردد. این فیلتر مطابق با شکل 2-7 مشخص می­کند که جریان بسته به چه حاملی تعلق یافته می باشد. با در نظر داشتن شکل 2-7  هر جریان بسته علاوه بر آدرس آی­پی که دارا می باشد شامل سرباری هم می باشد که شامل ویژگی­های ترافیکی این بسته بوده و این ویژگی­ها با در نظر داشتن نوع ترافیک به آن نگاشته شده می باشد. این ویژگی­ها به صورتی می باشد که تمام گره­های شبکه با دریافت این بسته متوجه ویژگی­های ترافیکی آن خواهند گردید. این ویژگی­ها شامل پارامترهایی نظیر شناسایی­کننده­ی کلاس کیفیت سرویس، بیشینه نرخ بیت، نرخ بیت ضمانت شده و اولویت نگهداری تخصیص می باشد.

.

شکل‏2‑7 حامل و پارامترهای کیفیت سرویس اختصاص یافته [14]

[1] Packet Flow

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: