سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیچیدگی

پیچیدگی درجه‌ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان (فرای و اسلوکوم، 1984) و ممکن می باشد بوسیله تعداد مکان‌هایی که کار در آنجا می گردد، تعداد مشاغلی که انجام می گردد و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می‌دهند، تعریف و اندازه‌گیری گردد.

پیچیدگی، معضلات کنترل و هماهنگی را افزایش می‌دهد و سازمان برای حفظ جایگاه خود پیش روی رقبا بایستی نوآوری را افزایش دهد (دمانپور، 1996). پیچیدگی حاصل عدم اطمینان محیطی می باشد و بطور فرآیند چرخشی، محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می گردد،‌ با افزایش پیچیدگی و تنوع در محیط، سازمان برای تطبیق با آن، در خود پیچیدگی ایجاد می کند. سازمانی که به گونه همزمان دارای سطوح سلسله مراتب زیاد (تفکیک عمودی)، حیطه نظارت گسترده (تفکیک افقی) و مکان‌های جغرافیایی چندگانه باشد، بسیار پیچیده می باشد.

ب) رسمیت

رسمیت اندازه‌ای از مکتوب بودن،‌ مقررات، قوانین،‌ رویه‌ها، توصیه‌های آموزشی و ارتباطات در سازمان می باشد به‌جای این‌که شفاهی باشد (مارش و ماناری، 1981). رسمیت یکی از جنبه‌های مهم ساختار سازمانی می باشد تا جائی‌که عده‌ای ساختار سازمانی را چهارچوب سازمان،‌ مقررات تعامل،‌ ابزار کنترل و رویه‌های انجام کار می‌دانند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رسمیت به درجه استاندارد بودن کارها در سازمان تصریح دارد. اگر رسمیت زیاد باشد، متصدی شغل اختیار کمی برای چگونگی انجام کار دارد. رسمیت ممکن می باشد بصورت صریح و روشن اظهار گردد یا این‌که ضمنی باشد یعنی آن هم می‌تواند بصورت مکتوب باشد و هم این‌که شامل ادراک کارکنان از مقررات نیز باشد اما نوع مکتوب آن مورد تأکید سازمان می باشد. مشاغل ساده و تکراری و یک‌نواخت درجه بالایی از رسمیت را بالقوه پذیرا هستند، پیش روی مشاغلی که به مهارت‌های چندگانه نیاز دارند رسمیت کمی دارند. وکلای دادگستری، مهندسین، کارکنان اجتماعی،‌ کتاب‌داران از آن جمله‌اند. رسمیت از سطحی به سطح دیگر نیز متفاوت می باشد. کارکنان سطوح بالا که با کارهای غیربرنامه‌ریزی‌شده سروکار دارند دارای رسمیت کمی هستند، پیش روی کارکنان در سطح پائین و در قسمت تولید دارای رسمیت زیادی هستند (رابینز، 1987).

رسمیت برای کاهش تنوع صورت می‌گیرد و هماهنگی را تسهیل می کند. از مزایای رسمیت بالا این می باشد که ابهام را ازبین می‌برد، اما در عوض اختیار تصمیم‌گیری را از افراد سلب می کند (فردریکسون، 1986).

ج) تمرکز

تمرکز به درجه خشکی در تصمیم‌گیری و ارزیابی فعالیت‌ها به‌صورت متمرکز (فردریکسون، 1986) و به درجه‌ای از متمرکزبودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان تصریح دارد (رابینز، 1987). تمرکز به توزیع اختیار در سازمان برمی‌گردد و تعیین می کند که چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد (فرای و اسلوکوم، 1984). اختیار یک حق ذاتی در پست‌های مدیریتی می باشد که بر مبنای آن می‌توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد. تمرکز با تفویض اختیار ارتباط معکوسی دارد. اگر تفویضی اختیار بیشتری صورت گیرد حالت مقابل تمرکز، یعنی عدم تمرکز رخ می‌دهد. در این‌صورت نقطه تصمیم‌گیری در سطوح پائین سازمان می باشد.

مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می‌کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آن‌جا که توانایی مدیر در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات محدود می باشد و ممکن می باشد اطلاعات بیشتر از حد، مدیر را سردرگم کند، یک‌سری از تصمیات بایستی توسط دیگران گرفته گردد،‌ اینجاست که نقطه تصمیم‌گیری در سازمان به‌جای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح،‌ در کل سازمان پراکنده می گردد و عدم تمرکز ایجاد می گردد. عدم تمرکز می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد،‌ زیرا جزئیات بیشتری قابل مطالعه می باشد و هر چه تصمیم‌گیری به محل وقوع مشکل نزدیک‌تر باشد بهتر و اثربخش‌تر می باشد. آن مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می‌تواند به‌صورت عامل انگیزش مطرح گردد. عدم تمرکز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین‌تر می گردد، اما بایستی اذعان نمود که خوبی یا بدی عدم تمرکز بستگی به جایگاه دارد و وجود تمرکز یا عدم تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می کند (رابینز، 1987).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد