مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

مقدمه

بهبود بهره وری موضوعی بوده می باشد که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده می باشد. اما پژوهش در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته می باشد. واژه «بهره وری» برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده گردید(پاکروان وخوبیاری،1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فقدان نظام بهره وری و ارزیابی عملکرد در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در بهره گیری از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها را به عنوان یکی از علائم بیماری‌های آن سازمان قلمداد کنند. مساله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی می باشد که محققان و کاربران را به چالش واداشته می باشد بخشی از شاخص­های عملکرد سازمانی، شاخص­های مالی می باشد که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد بهره گیری قرار می­گیرد.بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسّر نخواهد گردید و تمامی موارد مذکور بدون اندازه­گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، بهره وری می باشد و بهبود آن نیز مستلزم اندازه­گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. (فرهادی و همکاران،1381).

در این فصل آغاز بهره وری شرکت ها و مبانی نظری آن تبیین داده خواهد گردید و سپس به مطالعه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران پرداخته خواهد شو و  مطالعات پیشین پیرامون موضوع پژوهش ارائه خواهد گردید

2-2) بخش اول: بهره وری شرکت ها

2-2-1) تعاریف و مفاهیم بهره وری

بهره وری[1] از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت می باشد که چنین تعریف می گردد: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». (Rutkauskas,2008). بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و بهره گیری بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به مقصود ارتقاء رفاه جامعه(Dean ,2007). بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که بایستی انجام می‌شده اطلاق می گردد(Mayel et al,2012). بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی می باشد(ناظمی و پارسی،1390).

[1] Productivity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد