متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

– ضرورت و اهمیت پژوهش :

در سال های اخیر نظام بانکداری کشور با در نظر داشتن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه روست. پس این چالش ها بانک های کشور را بر آن داشته می باشد تا برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نسبت به بهبود عملکرد خود اقدام کنند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، وضعیت موجود را بهبود دهند. روش های مطالعه و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد. سال ها می باشد که محققان و تحلیلگران در جستجوی روش هایی هستند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستر های فراگیرتر از عملکرد بنگاه ها را در بر می گیرد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که به سبب ضعفی که در بهره گیری از تحلیل نسبت های مالی به گونه جدا از هم هست، تحلیلگران به سمت آن دسته روش های اندازه گیری در زمینه عملکرد و کارآیی بانک ها و مؤسسه های مالی میل پیدا کرده اند که بتواند به گونه یکپارچه از اطلاعات موجود بهره گیری و اثرات همه آنها را به گونه یک جا در تحلیل وارد کنند. (قادری و آزاده ، 1389 [14])

 

1– 6– اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

1 – 7 –فرضیه های پژوهش :

می توان با محاسبه اندازه بهره وری واحد های تصمیم گیری به کمک تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمکی  اندازه کارایی آن ها  را پیش بینی  نمود .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد