متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1-1- سنجش سرمایه­ فکری

به باور بسیاری از نظریه پردازان حوزه­ سنجش سرمایه­­ فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد، لاجرم از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود. بر این اساس می­توان گفت، به گونه کلی دو دلیل عمده برای سنجش سرمایه­ فکری در سازمان هست. اول از دریچه گزارش دهی مالی تا ملزومات قانونی و تنظیمی مورد نیاز سازمان تامین گردد. دوم، از دریچه اطمینان از مدیریت سرمایه فکری که به بهترین نحو در سازمان پیاده سازی می­گردد.

از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، بر اساس درک ضرورت ایجاد امکان برای سنجش سرمایه­فکری در سازمآن‏ها، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و بعضی سازمآن‏های دولتی و خصوصی، انجمن­ها و مجامع کوشش­هایی در راستای ایجاد مدل­هایی با هدف سنجش سرمایه­فکری آغاز شده می باشد و پس از طرح نخستین مدل مرتبط با سنجش سرمایه­ فکری، تا به امروز بیش از 56 مدل مطرح عرضه شده می باشد. در یک تقسیم بندی که از مدل کلی سنجش سرمایه فکری سرچشمه می­گیرد، بر اساس مسیرهای پیش رو دو رهیافت اساسی پدیدار شده می باشد. رهیافت نخستین که گرایش لیبرال و توصیفی دارد، مدل­های توسط افراد و شرکت‏ها توسعه یافته و پیشنهاد شده می باشد، که بر مدیریت و اثربخشی تاکید دارد. در رهیافت دوم که رهیافتی تجویزی می باشد، دولت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­ها رهنمودهای سنجش سرمایه فکری را به شرکت‏ها توصیه می­کنند، که رهنمود دانمارکی، رهنمود آلمانی، رهنمود ژاپنی و … در این گروه قرار می­گیرند. این رهیافت بر گزارش دهی و تنظیم کنندگی تاکید دارد. در ادامه بحث به معرفی و مطالعه این مدل ها و رهنمودها پرداخته خواهد گردید(خاکاوند و دیگران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
  • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
  • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
  • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
  • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد