عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1- مقدمه

پژوهش به فرآیندی تصریح دارد که برای گردآوری و تحلیل داده بهره گیری می­گردد.تا فهم ما نسبت به موضوع مطالعه افزایش یابد. به گونه کلی پژوهش از سه گام زیر تشکیل شده می باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • طرح یک پرسش
 • گردآوری داده­ها برای پاسخ به آن پرسش
 • ارائه پاسخی به آن پرسش

 

پس “پژوهش” را می­­توان چنین تعریف نمود: فعالیتی نظام­مند و سازمان یافته برای مطالعه مساله­ای خاص که مستلزم راه حلی می باشد. پس پژوهش، تصریح به مجموعه گام­هایی دارد که هدفش یافتن پاسخ­هایی برای مسائل موجود در محیط کاری می باشد. از این رو نخستین گام در پژوهش، شناخت حوزه­های مساله در سازمان و شناسایی واضح و روشن مسائلی می باشد که نیازمند مطالعه و اصلاح دارند. وقتی مساله یا مسایلی که نیازبه مطالعه دارند، به گونه واضح مشخص شدند، آنگاه گام­های بعدی مانند: گردآوری داده­ها، تحلیل داده­ها و تعیین عوامل موثر بر مساله در پیش گرفته می­گردد؛ در نهایت با ارائه­ی اقدام اصلاحی ضروری، مساله حل می­گردد. (حسن دانایی فرد و همکاران، 1391).

در نهایت این فرآیند کلی که به مدد آن کوشش می­کنیم تا مسایل را حل کنیم، پژوهش نامیده می­گردد. پس پژوهش مستلزم طی کردن مجموعه­ای از فعالیت­های حساب شده و اجرایی دقیق می باشد که ما را قادرمی­سازد، تا بدانیم چگونه مسایل سازمانی را حل می­شوند یا به حداقل می­رسند. بدین ترتیب، پژوهش فرآیندهای کندوکاو، مطالعه، آزمون و تجربه را در بر دارد. این فرآیندها بایستی به گونه نظامند، مداوم، موشکافانه، عینی و منطقی انجام شوند. نتایج غایی مورد انتظار می­تواند منجر به کشف واقعیت­های جدیدی شوند که ما را در بر برخورد با جایگاه­های خاص یا دشوار کمک می­کند.

همانطور که گفته گردید یکی از گام­های مهم در پژوهش گردآوری و تحلیل داده­ها می­باشد. از این رو نیاز به یک روش علمی و صحیح برای دسترسی به نتایج معتبر و قابل قبول امری بدیهی و بسیار مهم به شمار می­آید. انتظام پذیر بودن، عقلایی بودن، داشتن یک بنیان علمی و تئوریک صحیح و عدم ابهام مانند ویژگی­هایی می باشد که یک روش صحیح علمی و درست بایستی دارا باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
 • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
 • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
 • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
 • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد