عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

همپیوندی اقتصادی

مساله سطح تحلیل همپیوندی اقتصادی یکی از مسائل معروف در رشته روابط بین الملل می باشد.دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مسئله پرداخت و از آن پس ، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می نمود، اما در عین حال تایید می نمود که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به بیانی دیگر، میی توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در برگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به بیانی دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت در نظر داشتن این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده می باشد.

سطوح تحلیلی مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد تصریح قرار گرفته ، عبارت می باشد از سطوح تحلیل ملی ، منطقه ای و جهانی. همان گونه که تصریح گردید، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد،به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می گذارد. برای مثال ، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و نا امنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد.همین امر یکی از علت های گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده می باشد. در واقع ، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند تأثیر خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موج منطقه گرایی از اواخر دهه 1980 مانند به علت های زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل نفتا . اکنون تقریبا کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و  گفته می گردد که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد. شایان توجه می باشد که یکی از ویژگی های جدید کوشش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی  و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته مانند برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان کوشش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا کوشش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد. به بیانی دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطق های اقدام کرده اند. در واقع، بعضی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب -جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال- جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، زیرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و بعضی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
  • الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
  • تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
  • برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب  با فرمت ورد