تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-5- مدولاسیون درونی (داخلی)

اغلب در مدولاسیون­های درونی که توسط COFDM پشتیبانی می­گردد سردرگمی هست. COFDM می­تواند از مدولاسیون­های QAM  یا QPSK برای مدوله کردن هر حامل به گونه جداگانه بهره گیری کند. مجموعه­ی حاصل ترکیب حامل­ها سیگنال COFDM می باشد. QAM و  QPSK همچنین برای سیستم­های تک­حاملی نظیر آن چیز که برای ارسال ماهواره و کابل بهره گیری ­شوند، به کار می­طریقه. COFDM یک سیستم چندحاملی می باشد که برای نگاشت اطلاعات روی هزاران حامل از مدولاسیون­های QAM بهره گیری می­کند. عملکرد SFN و دریافت چندمسیره به آن افزوده شده می باشد که در این سیستم­های QAM پایه­ این امکان وجود ندارد. برای COFDM سه مدولاسیون پایه هست که عبارتند از: QPSK, 16-QAM, 64-QAM. همانطوری که در بالا ذکر گردید هر حامل بر اساس یکی از این شکل­های مدولاسیون انتخاب شده توسط طراح شبکه مدوله شده می باشد. QPSK روی یک حامل دو بیت بر سمبل 16-QAM چهار بیت بر سمبل و 64-QAM شش بیت بر سمبل نگاشت خواهد نمود. فرآیند نگاشت شکل مختصات در فضای صفحه­ی فازی اجازه می­دهد و از نگاشت گری[1] بهره گیری می­کند. این به آن معنی می باشد که نقاط مختصات مجاور هم در یک بیت با هم اختلاف دارند. چنانچه نقطه­ی مختصات عیان شده تصادفا اشتباه باشد بایستی مقدار نزدیک این نقطه آن را تصحیح کند]4[.

[1] Gray

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد