عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ4ـ روش های پیشگری و کشف تقلب

بطور کلی تقلب دو نا رسایی بنیادی داردکه در نهایت ممکن می باشد به کشف بینجامد ،

ساختار و پیش بینی پذیری .

2-4-1- ساختار:

ماهیت چرخه ای تقلب ساختاری از عناصر و مسیری به هم چسبیده را نشان می دهد . بدین سان که یک نفر مجرب و متخصص حتی با نگاهی گذرا به بعضی جنبه های این چرخه می تواند با ارزیابی های خود از تمام ترفند ای متقلبانه و نیت ها و محرک های آن پرده بردارد.

2-4-2- پیش بینی پذیری:

تقلب به عنوان یک رویداد در هر دو چارچوب کلان و خرد پیش بینی پذیری می باشد زیرا هر معلومی بایستی شرایطی داشته باشد تا ایجاد گردد . در سطح کلان  یک همبستگی بین وضع عمومی اقتصاد و صنعت و میل به تقلب هست .

در سطح خرد پیش بینی پذیری تقلب از این بینش بر می آید که بیشر تقلب ها دارای ویژگی های مشترک هستند  و یک حسابرس مجرب می تواند از قواع یاد گیری سر انگشتی و مراقبت حرفه  ای و پیش بینی تقلب در زمانی که شرایط خاصی حاکم باشد استفاه کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری