متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

– محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA (1998 Coelli,) [29]

محدودیت‌ها و مسائلی که ممکن می باشد در بکارگیری DEA با آن مواجه شویم به تبیین زیر       می باشد:

  • مقادیر کارایی حاصل از این روش فقط نسبت به بهترین بنگاه در نمونه بدست می‌آید و گنجاندن بنگاههای دیگر (بیرون از نمونه) ممکن می باشد مقادیر کارایی را کاهش دهد.
  • وقتی که مقادیر کارایی متوسط از دو مطالعه با هم مقایسه می شوند، می‌بایست دقت لازم به اقدام آید زیرا آنها صرفاً پراکندگی کاراییها را بین هر نمونه منعکس می‌سازند و چیزی درمورد کارایی یک نمونه نسبت به نمونه دیگر اظهار نمی‌کنند.
  • وقتی مشاهدات اندک و نهاده‌ها و ستاده‌های زیادی هست بنگاههای متعددی در مرز DEA ظاهر می شوند در نتیجه اگر محقق در کوشش برای بهتر نشان دادن صنعتی باشد ، می‌تواند اندازه‌ نمونه را کاهش و تعداد نهاده‌ها و ستاده‌ها را افزایش داده و در نتیجه مقادیر کارایی را افزایش دهد.
  • رفتار نهاده‌ها و یا ستاده‌ها به عنوان کالاهای همگن در نظر گرفته می گردد و اگر کالاها، غیرهمگن باشند ممکن می باشد به نتایج تورشداری منجر گردد.
  • به حساب نیاوردن تفاوتهای محیطی ممکن می باشد علائم نامناسبی را در ارتباط با مهارتهای مدیریتی ارائه کند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این قسمت به تبیین مدلهای اولیه DEA شامل مدلهای مضربی و پوششی (اولیه و ثانویه) CCR و BCC نهاده گرا می پردازیم.

2-3-6- مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا

بطور کلی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها به دو گروه «نهاده‌گرا» و «ستاده‌گرا» تقسیم می شوند. در مدل‌های نهاده‌گرا، استدلال بر آن می باشد که با ثابت نگه داشتن مقدار ورودیها (مخرج کسر فرمول کارایی) مقدار خروجی‌ها را حداکثر نماییم. و در مدلهای ستاده‌گرا در پی حداقل کردن مقدار ورودی‌ها برای تولید مقدار ثابتی از خروجی‌ها هستیم.

مدل CCR- نهاده‌گرا در آغاز توسط چارنز، کوپر و رودز در سال (1978) پیشنهاد گردید و نام آن از حرف اول اسامی پیشنهاددهندگان آن گرفته شده می باشد که بیشتر به CCR معروف می باشد. این مدل در آغاز از روی تعریف بهره‌وری کل، بنیان نهاده گردید و سپس توسط دیدگاه ساخت مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها براساس اصول موضوعه بسط داده گردید. اگر فرض کنیم تعداد DMUها برابر با n باشد، یعنی(DMUn  ، …، DMU2 ، DMU1) که از m نوع نهاده مصرف کرده و S نوع ستاده تولید می‌کنند، در این صورت نهاده‌های   DMUj شامل (Xmj و (X1j , X2 j,… و ستاده‌های DMUj شامل ((Y1j,Y2j,…, Ysj) خواهد بود. می‌توان ماتریس نهاده‌ها را با نماد X و ماتریس‌ ستاده‌ها را با نماد Y بصورت زیر نشان داد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد