عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم Round Robin

در این الگوریتم که به اختصار RR نامیده می­گردد، ایستگاه مبنا اولویت ارسال مساوی برای ترافیک­های کاربر بدون هیچ ملاحظه­ای در نظر می­گیرد. به این معنی که این الگوریتم بازه­های زمانی یکسانی را به هر کاربر اختصاص می­دهد]18[. این الگوریتم یک تقسیم عادلانه منابع زمانی در میان کاربران انجام می­دهد مقصود از عدالت در این الگوریتم مدت زمان در اختیار داشتن کانال توسط کاربران می باشد. مشکل این الگوریتم عدم درنظر گرفتن شرایط کانال می­باشد.  دارای معیاری شبیه به معیار الگوریتم FIFO می باشد با این تفاوت که در این حالت  به آخرین زمانی که کاربر سرویس گرفته می باشد، ارجاع داده می­گردد]19[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: