سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

آثار جهانی شدن  بر اقتصاد ایران

آثار مثبت و منفی جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه ایران نیز در قالب منافع و زیان های آن قابل بحث می باشد.

2-3-1-منافع

آزادسازی تجاری ، رقابت های جهانی را در تولید و بهبود کیفیت محصولات افزایش می دهد. با وجود اینکه اقتصاد ایران اکثرا دولتی و تحت طرفداری های دولت می باشد و توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد. اما بسیار از زمینه ها هست که اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق می باشد که با سرمایه گذاری در این بخش ها نه تنها به رونق اقتصادی کمک می گردد بلکه آسیب پذیری آزادسازی اقتصاد در تعامل با اقتصاد جهانی را به حداقل می رساند.برای مثال ایران در نفت مزیت نسبی دارد و با تبدیل این فرآورده به محصولات و مشتقات نفتی ارزش افزوده به مراتب بیشتری کسب می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری خارجی فرصتی می باشد که ایران می تواند با حفظ شرایط لازم زمینه های قانونی آن را فراهم نموده و از آن بهره گیری نماید . سرمایه های فیزیکی و مالی و سرمایه انسانی عوامل اصلی در تولیدند که حفظ و به کار گیری آنها می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند. آزاد سازی اقتصادی و ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه رفاه مصرف کنندگان خواهد بود.

2-3-2-زیانها

آزادسازی اقتصادی و رها کردن بنگاههای تولیدی غیر رقابتی در بازارهای جهانی سبب ورشکستگی و توقف تولید در اکثر آنها خواهد گردید. بیکاری حداقل در کوتاه مدت به عنوان معضلی اصلی و فقر ناشی از آن مزید بر بحران خواهد بود. اعمال نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان در طریقه جهانی شدن این حرکت را به سوی منافع آنها جهت خواهد داد به همین خاطر می باشد که بسیاری از مخالفان به جای جهانی شدن کلمه جهانی سازی را به کار می برند.گفته می گردد که در جامعه بی مرز جهانی آداب و رسوم و عادات مصرفی و فرهنگ و قوانین اجتماع و مدنی جوامع تحت الشعاع قرار می گیرد.(اسدی ، 1385 ،20)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن

یکپارچه سازی اصطلاحی رایج در تجارت بین الملل بوده که غالباً با عناوینی نظیر هم پیوندی، همگرایی و ادغام نیز به کار می رود.در این ارتباط بالاسا (1961) معتقد می باشد که یکپارچه سازی اقتصادی پروسه ای جهت از میان برداشتن موانع تبعیضی میان کشورهای عضو و یا کوشش جهت تقلیل دادن این موانع میان اقتصادهای ملی عضو می باشد.سالواتوره (1975) نیز در تعریف یکپارچه سازی اقتصادی اظهار می دارد که نظریه یکپارچه سازی اقتصادی نوعی سیاست بازرگانی جهت کاهش یا حذف موانع تبعیض آمیز بین کشورهای متحد می باشد.گالر(2000) نیز اظهار می دارد که یکپارچه سازی اقتصادی به ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموع اقتصادهای ملی کوچکتر تصریح می کند ، که در آن گروه ها و جوامع ذی نفع در بخش های اقتصادی و تجارت خارجی فعالیت نموده و با ملاحظه نتایج مثبت آن، حوزه اقدام و تصمیم گیری را گسترش می دهند، به این مقصود موانع و محدودیت های تجاری بر سر راه تجارت میان اعضای وابسته برداشته می گردد و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری ، پولی و مالی میان کشورهای عضو گسترش می یابد. یکپارچه سازی بسته به دامنه و عمق همکاری های کشورهای عضو در اشکال متفاوتی هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
  • الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
  • تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
  • برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب  با فرمت ورد