متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

مقدمه

داده­ها و اطلاعات جمع­آوری شده، منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این فصل برآنیم تا با مطالعه نتایج حاصل از کار میدانی و با بهره گیری از تکنیک­های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی به تجزیه و تحلیل داده­ها بپردازیم.

 

4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش

همان‌گونه که در فصل سوم تصریح گردید، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و مطالعات مشابه، خبرگان بیمارستان شهید بهشتی شیراز، نظرات خود را در مورد نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با بهره گیری از پرسشنامه(1) اظهار کردند و در نهایت نیازهای مدیریت دانش در این بیمارستان به صورت 32 نیاز در 5 گروه اصلی تصویب گردید. این نیازها عبارتند از:

  • رقابت‌پذیری بازار
  • حل معضلات درمانی و تغییر محیط درمان

2- کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای رویه‌های درمان

3- بهبود بهره‌وری کارکنان

4- تقویت توانایی نفوذ در بازار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- کاهش هزینه‌ها

6- تقویت بازار دانش

7- نوآوری سازمانی

8- بهبود بهره‌وری مدیریت منابع انسانی

9- حل سریع و مؤثر معضلات رایج و معمول تکرارپذیر

10- استاندارد کردن روش‌های انجام کار

11- بهبود توانایی کارکنان برای به‌کارگیری اطلاعات جهت طرفداری از تصمیم‌گیری

12- آشنایی کاربران با فناوری اطلاعات

13- مهارت کلامی

14- خلاقیت در معرفی ایده‌ها و روش‌های جدید

15- به‌کارگیری منابع انسانی واجد شرایط و دارای صلاحیت

16- اندازه‌گیری عملکرد کارکنان در جهت اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش

17- سیستم پاداش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه