متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

تحلیل پوششی داده ها

 2-3-1-مقدمه

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیر پارامتری مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده می باشد .اندازه گیری کارآیی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته می باشد . در سال 1957 ، فار1 با بهره گیری از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارآیی برای واحد تولیدی اقدام نمود.

2-3-2- تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها، مجموعه‌ای از تکنیکهایی می باشد که برای تحلیل داده‌های تولید، هزینه،‌ درآمد و سود بدون پارامتربندی و شاخص‌سازی تکنولوژی به کار می‌رود  (Sinuany-Stern,2000) . تحلیل پوششی داده ها یک رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی ناپارامتری‌ برای تخمین توابع مرزی می باشد. پیش از توضیحات کامل درمورد رویکرد DEA به گونه مجمل به فلسفه و چگونگی پیدایش آن تصریح می گردد.

به گونه کلی شالوده روشهای ناپارامتری برای اندازه‌گیری کارایی در سال 1957 با انتشار مقاله‌ای از «فارل» بنیان نهاده گردید. وی با یک رهیافت صرفاً ریاضی روش جدیدی را برای اندازه‌گیری کارایی مدرن پیش روی روشهای پارامتری معرفی نمود.

فارل برای اولین بار «مرز کارایی فارل » را به عنوان مرز ناپارامتری معرفی نمود. وی بر مبنای روشهای ریاضی و براساس فاصله بنگاه از مرز موردنظر توانست مرز کارایی را اندازه‌گیری نماید. نظریات فارل شالوده و سرآغاز این مباحث در سالهای بعد قرار گرفت. (Ruggiero, 2004 [47] )

نظریات فارل، علاوه بر جلب توجه ریاضیدانان ، توجه علمای مدیریت و اقتصاد دانان را نیز معطوف به ساختارهای  ناپارامتری نمود تا به جای بهره گیری از توابع تولید و روشهای پارامتری برای اندازه‌گیری کارایی از آن بهره گیری گردد (Charnes, 1994) [26]. همه اینگونه تلاشها در طی دو دهه پس از مقاله معروف فارل توجهات را جلب نکرد تا اینکه دقیقاً 21 سال بعد مقاله چارنز، کوپر و رودز1[1](CCR) به سال 1978 منتشر گردید. در واقع این افراد برای اولین بار DEA را معرفی کردند که از آن پس مقالات بسیاری در بسط و کاربرد روش شناسی DEA ارائه گردیده می باشد.

1 ‍Charns , Cooper and Rods

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد