عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

      الگوریتم پیشنهادی دوم

با در نظر داشتن ماهیت مساله اصلی و شرایط خاصی که دردنباله فریم ها هست، به نظر بهره گیری از روش های مبتنی بر تطبیق اجتناب ناپذیر می رسد. به همین دلیل در روش اول از الگوریتم های تطبیق بلوکی بهره گیری شده می باشد.. مطابق مطلب ذکر گردیده روش پیشنهادی دوم نیز مبتنی بر همین فلسفه تطبیق می باشد. در این بخش به تبیین یکی از معروف ترین روش های تطبیق نقطه ای خواهیم پرداخت و از آن در جهت ردیابی اهداف بهره گیری خواهیم نمود. این الگوریتم نخستین بار در سال 2004 میلادی توسط پروفسور David Lowe استاد دانشگاه UBC کشور کانادا معرفی گردید. الگوریتم معرفی شده توسط وی SIFT[1] نام دارد که دارای مقاومت بسیار زیادی نسبت به تغییرات شرایط محیط می باشد. از این رو به سرعت جایگاه ویژه ای را در میان روش های مبتنی بر تطبیق پیدا نمود. به گونه ای که تنها پس از گذشت مدت زمان اندکی از انتشار مقاله ای که به معرفی آن می پرداخت ]21[، این مقاله حدود 14.000 بار مورد ارجاع واقع گردید. مقاومت در برابر جابجایی، چرخش، تغییر مقیاس و همچنین تغییر شدت نور عواملی هستند که این الگوریتم را نسبت به سایر روش های موجود متمایز می کند. کاربرد الگوریتم SIFT در تشخیص و شناسایی اجسام و یا چهره، مدل کردن سه بعدی، ردیابی تصویری و . . . خود بیانگر دلیل این فرق می باشد. در ادامه به معرفی کامل این الگوریتم و همچنین نحوه پیاده سازی عملی آن خواهیم پرداخت.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: