عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

3-3-1- طراحی تلویزیون

طیف فرکانس رادیویی منبعی بسیار با ارزش و نادر می باشد. وقتی که به یک سرویس خاص تخصیص داده می­گردد، یک فرکانس با کانال نمی­تواند در آن محدوده­ی سرویس برای سرویس دیگری مورد بهره گیری­ی مجدد قرار گیرد. برای دست­یابی به کانال­ها تو سط بعضی ارائه­کنندگان خدمات دادن مجوز بهره گیری­ی مجدد از فرکانس لازم می باشد. به عنوان نتیجه، بهره گیری­ی مجدد از فرکانس نه تنها نیاز می باشد بلکه یکی از الزامات فراهم کردن سرویس می­باشد و نتیجتا بسیاری از فرستنده­های هم کانال در هر زمانی بر روی هر کانال تخصیص داده شده قرار می­گیرند، تداخل هم کانال ناشی از فرستنده های هم کانال (CCI) تأثیر مهمی در ارتباط با تمام کاربران کانال­های فرکانس رادیویی دارد زیرا به سیگنال مورد نظر آسیب رسانده و یا آن را کاملا از بین می­برد. در شرایط جوی بسیار مناسب سیگنال­های تلویزیونی زمینی می­توانند در فواصل دورتر از ایستگاه اصلی چاپ گردیده و موجب تداخل در نواحی تحت پوشش سرویس­های دیگری که از همان کانال RF بهره گیری شوند. نتیجتا، به همین دلیل در سال 1361 توافق نامه­ی استکهلم(ST_61)  به امضا رسید. این قرارداد مجموعه­ای از فرکانس­های تخصیص داده شده را برای بسیاری از کشورها جهت ایجاد شبکه های تلویزیونی چندکاناله­ی زمینی پیشنهاد نمود. در طرح استکهلم، لیستی از توان ماکزیمم ایستگاه­های پخش اصلی با ارتفاع مشخص شده آنتن تعیین گردید. به گونه کل پوشش ملی یک شبکه ی تلویزیونی زمینی چهار کاناله UHF که دارای حداقل تداخل با فرستنده­های کشورهای مجاور می باشد را ممکن می­سازد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: