سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی

کشور ایران در سالهای اخیر بیشترین حجم صادرات را به کشورهای چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند ، ترکیه ، افغانستان ، ایتالیا ، ژاپن ،کره و آلمان داشته می باشد.در حالیکه بیشترین واردات را از  کشورهای امارات متحده عربی، چین ، کره جنوبی ، ترکیه ، سوئیس ، آلمان ، هند ، ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و انگلیس داشته می باشد به طوریکه رتبه کشورهای مذکور در تجارت خارجی ایران حداقل در 10 سال گذشته تغییرات فاحشی نداشته می باشد.از اینرو در این قسمت از مطالعه آغاز  شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثرگذار در تسهیل همگرایی اقتصادی تشریح می گردد و سپس مقادیر شاخص ها برای کشورهای مزبور ارائه می گردد.

2-9-1-شاخص توسعه انسانی

در باب توسعه، نظریه ها و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاههای مختلف وارد حیطه گذرارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده می باشد.برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بهد از جنگ جهانی دوم،شاخص های مختلفی معرفی گردید که یکی از جدید ترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی می باشد.این شاخص نخستین بار سال 1990 در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و بهره گیری گردید و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی – اقتصادی ، برنامه ریزان ، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت.در این شاخص ، توسعه انسانی فرایندی می باشد که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را وسعت می بخشد،لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی) ، کسب علم و دانش(شاخص با سوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب و شایسته (قدرت خرید پایه).در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر نا ممکن می گردد.(حسینی،بزرگی،1381،ص9)

شاخص توسعه انسانی برای 14 کشور مورد نظر در جدول زیر انعکاس یافته می باشد.بر اساس داده های آماری ارایه شده ، می توان نتیجه گرفت که منهای کشورهای عراق ، افغانستان ترکیه ، چین و هند ، دیگر شرکای تجاری ایران از شاخص توسعه بالایی برخوردار هستند.به گونه کلی هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی بالاتری برای رفع موانع تجاری و همپیوندی اقتصادی داشته باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
  • الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
  • تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
  • برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید