متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

 • عنوان اصلی پژوهش :

Bontis, M. d. R. C. a. N. “intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry.” Journal of Technology Management 43.

سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار توسط مارتینز و بونتیس

چکیده

تحقیقات قبلی نشان داد که سرمایه فکری عنصر تاثیر گذاری بر روی عملکردکسب و کار می باشد.هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط درونی بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار و همچنین تعامل بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار در صنعت بانکداری کشور پرتغال می باشد. مفهوم سرمایه ارتباطی در سهامدار گرایی آورده شده می باشد. توسعه مدل و آزمون فرضیات ما را برای بهره گیری از PLS  بروی 253  پاسخگو در 53 سازمان هدایت کرده می باشد.

 • عنوان پژوهش:
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Sharabati, A.-A. A., S. N. Jawad, Nick Bontis ,et al. (2010). “Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan.” Management Decision 48(1): 105-131.

سرمایه فکری و بهره وری کسب و کار در قسمت داروسازی کشور اردن

چکیده

در این مقاله به مطالعه سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد کسب و کار در شرکت های دارو سازی در اردن پرداخته شده می باشد. مطالعه از طریق پرسش نامه در سطح مدیران ارشد و میانی در بین 15 شرکت دارو سازی صورت گرفته می باشد. هدف از این پژوهش تست ارتباط میان سرمایه فکری (یعنی سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی) و عملکرد کسب و کار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
 • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
 • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
 • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
 • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد