عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1-1-1-1- مدل سنجش ارزش گذاری جامع (آی – وی – ام )

مدل سنجش ارزش گذاری جامع ( مدل ارزش گذاری جامع ) جزو مدل های مستقیم سرمایه فکری می باشد، که در سال 1998 میلادی توسط فیلیپ مک پیرسون معرفی شده می باشد[1]. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت‏های نرم­افزاری قرار گرفته و بر پایه­ آن، محصولاتی طراحی گردیده می باشد. مدل سنجش ارزش­گذاری جامع، چارچوبی دوگانه و سلسله مراتبی از ارزش ها ایجاد می­کند که توسط ارزش­های متقابل دیگر، ارزیابی می­شوند. پایه­ منطق استوار در این مدل، تمایزی می باشد که میان سرمایه­ پولی، فیزیکی و فکری مستقر می باشد. در این مدل سه سطح ارزش به مقصود ترکیب ارزش­های مالی و نامشهود تعریف گشته می باشد.

مدل سنجش ارزش گذاری جامع با هدف مدل سازی محیطی و به مقصود تسهیل تصمیمات استراتژیک و مدیریت پیچیدگی ها طراحی گردیده می باشد.

از آنجایی که، از ارتباط بین ارزش شرکت، سرمایه فکری و سنجه­های پولی، برای ارزش­گذاری جامع کسب و کار در این مدل بهره گیری می­گردد، سه حوزه­ی ارزشی مورد استناد در این مدل را می توان در قالب موارد زیر دانست:

 • ارزش ذاتی[2]: نمایانگر اثربخشی داخلی شرکت.
 • ارزش برونی[3]: که توسط اثربخشی خروجی شرکت سنجیده می‏گردد.
 • ارزش ابزاری[4]: که تاثیرات خود را بر فضای رقابتی برای می گذارد.

این مدل کوشش می­کند تا ارزش سراسری کسب و کار را که از خلال مجموع سرمایه­ فکری و جریآن‏های نقدینگی شرکت منعکس می­گردد، محاسبه کند. بر این اساس ارزش ترکیبی افزوده، برابر با ارزش پولی افزوده ترکیب شده و ارزش نامشهود افزوده خواهد بود(خاکاوند و همکاران ،1388).

[1] McPherson, Philip K, and Stephan Pike(2001)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Intrinsic Value

[3] Extrinsic Value

[4] Instrumental Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
 • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
 • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
 • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
 • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
 • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
 • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد