متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

– تکنیک‌های مورد بهره گیری جهت تحلیل داده‌ها

در این پژوهش، از تکنیک‌های TOPSIS فازی، به­مقصود تعیین اوزان نیازها و راه‌حل‌های مدیریت دانش و  تکنیک QFD فازی، برای تعیین اندازه اثر¬گذاری هر یک از راه­حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت تکنیک SAW، به­مقصود اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش، بهره گیری گردیده می باشد که در ادامه مراحل سیستماتیک این تکنیک‌ها تبیین داده می گردد.

 

2-4-1- منطق فازی

اولین بار پروفسور لطفی‌زاده که در جهان علم به پروفسورزاده معروف می باشد، صحبت از منطق فازی را به میان آورد. بنا به اعتقاد وی منطق بشر می‌تواند از مفاهیم و دانشی بهره جوید که مرزهای به­خوبی تعریف‌شده‌ای ندارند. منطق فازی طیف وسیعی از تئوری‌ها و تکنیک‌ها را شامل می گردد که اساساً بر پایه­ی 4 مفهوم: مجموعه‌های فازی، متغیرهای کلامی، توزیع احتمال(تابع عضویت) و قوانین اگر- آن‌گاه فازی بنا شده می باشد(ین و لنگری[1]، 1999).

در موقعیتی که اطلاعات مورد نیاز، کمی باشند، به­صورت عددی اظهار می شوند اما زمانی که پژوهش درفضای کیفی انجام می گردد و دانش در آن دارای ابهام و سربستگی می باشد، اطلاعات نمی‌توانند به­صورت اعداد دقیق اظهار شوند، به‌طوری‌که در اکثر تحقیقات، معلوم شده می باشد که بیشتر مدیران نمی‌توانند یک عدد دقیق را برای اظهار عقیده و نظر خود ارائه دهند و به همین جهت از ارزیابی کلامی به جای ارزش‌های عددی خاص، بهره گیری می‌کنند(بیچ و همکاران[2]، 2000).

معمولاً یک عبارت کلامی مناسب بر اساس حیطه‌ی ‌مسئله برای تبیین ابهام و سربسته بودن دانش تنظیم می­گردد. پس از آن مفهوم عبارات، توسط اعداد فازی مشخص می شوند که توسط فاصله[0 و 1] و تابع عضویت تعریف شده‌اند. از آنجا که ارزیابی کلامی توسط افراد به صورت تقریبی انجام می گردد، می‌توان گفت که توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه‌ای برای تقابل با ابهام این نوع ارزیابی‌ها مناسب بوده و کوشش برای دست‌یابی به مقادیر دقیق‌تر، غیرممکن و نیز غیرضروری می باشد(دلگادو و همکاران[3]، 1998).

 

2-4-1-2- اعداد فازی

اعداد فازی، زیرمجموعه­ی فازی اعداد حقیقی می­باشند. تابع عضویت عدد فازی  در یک مجموعه فازی،  می باشد. عدد فازی روی مجموعه­ی مرجع R به‌عنوان یک مجموعه‌ی فازی نرمال و محدب تعریف می گردد. عدد فازی مثلثی، از معمول‌ترین اعداد فازی می باشد. تابع عضویت و ویژگی‌های عدد فازی مثلثی  در فرمول(2-1) و شکل(2-1) نمایش داده شده می باشد(چانگ و وانگ[4]، 2009).

[1]. Yen & Langari

[2]. Beach et al

[3]. Delgado et al

[4]. Chang & Wang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)  با فرمت ورد