متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1-1- سفرضیه اصلی

فرضیه اول : بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارتباط  معنی داری هست.

همچنین فرضیه­های فرعی این پژوهش به صورت زیر می­باشند.

فرضیه دوم: بین آموزش و یادگیری با سرمایه انسانی ارتباط معنا داری هست.

فرضیه سوم: بین تجربه و تخصص با سرمایه انسانی ارتباط معنا داری هست.

فرضیه چهارم: بین خلاقیت و نوآوری با سرمایه انسانی ارتباط معنا داری هست.

فرضیه پنجم: بین سیستم­ها و برنامه­ها با سرمایه ساختاری ارتباط معنا داری هست.

فرضیه ششم: بین پژوهش و توسعه با سرمایه ساختار ارتباط معنا داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه هفتم: بین حقوق صاحبان سرمایه و سرمایه ساختاری ارتباط معنا داری هست.

فرضیه هشتم: بین اتحادها، مجوزها، قراردادها با سرمایه ارتباطی ارتباط هست.

فرضیه نهم: بین ارتباط با شرکا، تامین کنندگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی ارتباط هست.

فرضیه دهم: بین دانش در مورد شرکا، تامین­کننگان، مشتریان با سرمایه ارتباطی ارتباط هست.

فرضیه یازدهم: بین ارزش بازار و عملکرد سازمانی ارتباط هست.

فرضیه دوازدهم: بین بهره­وری و عملکرد سازمانی ارتباط هست.

فرضیه سیزدهم: بین قابلیت سودهی و عملکرد سازمانی ارتباط هست.

همچنین سرمایه انسانی و ساختاری و ارتباطی دارای اجزایی هستند که این اجزا با ضرایبی تعیین کننده هریک از این سرمایه­ها می­باشند.

ارتباط بین این اجزا در زیر آمده می باشد:

  • سرمایه فکری به صورت معنی داری با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی ، ارتباط دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
  • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
  • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
  • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
  • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد