متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

– مقدمه

اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به­مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل­ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش علمی بهره گیری گردد(ایران‌نژاد پاریزی، 1378، ص9).

مانند ویژگی‌های یک مطالعه­ی علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد(خاکی، 1379، ص 143-142). در این فصل، ضمن ارائه­ی مراحل اجرای پژوهش، مواردی از قبیل روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار سنجش و جمع‌آوری اطلاعات و در نهایت شیوه‌های تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات مطالعه و تشریح می گردد.

 

3-2- مراحل اجرای پژوهش

این پژوهش طی ده مرحله اجرا گردیده می باشد که هر یک از این مراحل به صورت کامل در ادامه آمده­اند.

 

3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با مطالعه ادبیات پژوهش

با مطالعه پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی مدیریت دانش، نیازمندی‌های اجرای مدیریت دانش به صورت جدول(2-6) شناسایی شدند.

 

3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز

با در نظر داشتن ماهیت عملکردی بیمارستان شهید بهشتی شیراز، نیازمندی‌های مدیریت دانش شناسایی شده با مطالعه ادبیات پژوهش، بر اساس نظرات خبرگان(10 نفر از پزشکان بخش اورژانس بیمارستان) و با بهره گیری از پرسشنامه تعیین و تأیید گردیدند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش

در این مرحله با بهره گیری از پرسشنامه و طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، نظرات خبرگان در مورد سطوح اهمیت هر یک از نیازمندی‌های مدیریت دانش تعیین گردید. جدول(3-1) چند نمونه از سؤالات مطرح شده در این پرسشنامه می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)  با فرمت ورد