متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

1-1- قلمرو پژوهش

این پژوهش به اندازه­گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی می­پردازد، این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی در رشته­های فراوانی قرار می­گیرد. می­توان ذات آن را در حوزه مدیریت استراتژیک دانست همچنین مفهوم سرمایه فکری در علوم حسابداری به شدت در حال گسترش می­باشد. از دیدی دیگر سرمایه­های فکری در سازمان در حوزه مدیریت دانش نیز قرار می­گیرند و زیرا در حال سنجش و مطالعه ارتباط عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم­افزاری می باشد نیازمند مطالعه و بهره گیری در صنعت فن­آوری اطلاعات می­باشد در نهایت بایستی تصریح نمود که این پژوهش در حوزه منابع انسانی قرار می­گیرد.

1-1-1- قلمرو مکانی

همانطور که در فصل یک این پایان نامه ذکر گردید، این پژوهش در حوزه شرکت‏های نرم­افزاری سطح تهران انجام می­گردد.

1-1-2- قلمرو زمانی

زمان جمع­آوری پرسشنامه برای این پژوهش بهمن سال 1391 می­باشد.

1-2- روش نمونه گیری

نمونه، زیر مجموعه­ی از جامعه می باشد. در برگیرنده­ی بعضی از اعضا منتخب جامعه می باشد، به بیانی دیگر، بعضی و نه همه­ی عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند. پس یک نمونه، گروهی فرعی یا زیر مجموعه­ای از جامعه می باشد. با مطالعه و مطالعه­ی نمونه،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
  • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
  • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
  • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
  • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد