پایان نامه ارشد با موضوع تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : پیشنهادها در جهت بهبود عملکرد این چنین ساختارهایی، با در نظر داشتن نتایچ بدست آمده در این پروژه، پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارائه می­گردد: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید همانطور که نشان داده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد در مورد چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : بهره گیری از یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو عنصر ادغام شده[27] در این روش دو فیلتر میان­نگذر را برای فرکانس­های GHz 3/4 و GHz 8/5 به گونه جداگانه مطابق جدول 5-1 طراحی می­کنیم و سپس همانطور که در شکل 5-3 نظاره ادامه مطلب…

دانلود مقاله فارسی طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه : تحریک سطوح انتخابگر فرکانس هر آرایه متناوب را می­توان به دو روش تحریک نمود: با یک موج مسطح یکنواخت ، همانطوری که در شکل 2-8-الف (آرایه غیر فعال) نشان داده شده می باشد و یا با مولدهای متصل شده به هر جزء در ادامه مطلب…

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ضریب هدایت اجزاء وقتی یک موج الکترومغناطیسی به سطح انتخابگر فرکانس می­تابد جریان­های الکتریکی روی سطح اجزای هادی القا می­شوند. این جریان­های القا شده باعث ادامه مطلب…