پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار قسمتی از متن پایان نامه : سایت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی

عنوان کامل پایان نامه :  مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها سایت منبع 5-3) مطالعه تطبیقی یافته های پژوهش همانطور که در فصل دوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله پایان نامه ارشد ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 5ـ2ـ یافته‌های پژوهش 5ـ2ـ1ـ یافته‌های توصیفی مطابق با یافته های پژوهش 49/50 درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای بیشترین درصد بوده‌اند. همچنین 51/49 درصد از Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

 مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران اهمیت و ضرورت بهره وری بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها مطالعه موردی شرکتهای …

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس Read more…

By 92, ago