پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار قسمتی از متن پایان نامه : شما Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز

  عنوان کامل پایان نامه :  اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) سایت منبع  مزایای مدیریت دانش مدیریت دانش، راه‌کاری مؤثر برای ارتقای سطح خدمات و تولیدهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز

  عنوان کامل پایان نامه :  اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن علاوه بر تقسیم‌بندی فوق، دانش می‌تواند بر اساس Read more…

By 92, ago