تکه هایی از این پایان نامه :

4-1-1- مشخصات سیستم

اگرچه DVB-T پارامترهای ارسالی متعددی دارد، در این جا فرض می­کنیم که فرستنده­ی DVB-T از OFDM با زیرحامل­های 64 تایی ( مدوله شده­ی _QAM64) بهره گیری می­کند. تعداد زیرحامل­ها 2048N1= ( مود 2k) یا 8192N2= ( مود 8k) می­باشد. در شکل (4-1) نشان داده شده که برای هر دو مود 2k و 8k در سمبل­های OFDM هم پایلوت­های پیوسته و هم پایلوت­های پراکنده حضور دارند. بخش مفید OFDM دارای مدت زمان  می­باشد. (مقادیر مربوط به کانال 8MHz می باشد). طول پیشوند گردشی ((cp0.125  فرض می­گردد پس تعداد نمونه­های cp ((chips در یک سمبل OFDM 256∆1= و 1024∆2= می­باشد. سیگنال OFDM از طریق کانال بیسیم به گیرنده ارسال می­گردد، که کانال چند مسیره بوده و نویزی می­باشد. در گیرنده آغاز سیگنال دریافتی به باند پایه منتقل می­گردد، فیلتر و نمونه برداری شده و در گیرنده­ی مطرح شده پردازش می­گردد ]20[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: