شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید

تکه هایی از این پایان نامه :

ساختار پایان­نامه

 

با در نظر داشتن هدف این پایان نامه که حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید می­باشد، بر این تلاشیم جهت مطالعه کارایی گیرنده­ی مورد نظر منحنی احتمال خطای آشکارسازی سمبل­ها را بر حسب نسبت توان سیگنال به توان نویز برای روش­های مختلف تخمین کانال ترسیم نموده­ و همچنین برای مطالعه دقیق­تر کارایی الگوریتم­های پیشنهادی منحنی اتلاف تضعیف کلاتر در گیرنده­ی مراقبت رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T را نیز ترسیم نماییم. در فصل دوم این پایان­نامه آغاز به ساختار فرستنده­ و گیرنده­ی فریم OFDM و بهره گیری از این ساختار در سیگنال DVB-T خواهیم پرداخت، در فصل سوم نیز به آشنایی با پخش زمینی تلویزیون دیجیتال خواهیم پرداخت و در فصل چهارم شبیه­سازی­ گیرنده­یDVB-T  و بازتولید سیگنالDVB-T  ارائه خواهد گردید و نیز مسائلی که در ارتباط با موضوع حذف سیگنال­های تداخلی در کانال مرجع در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T با بهره گیری از روش بازتولید با آن مواجه هستیم مانند عدم تعادل مولفه­ی هم­فاز و متعامد[1]در فرستنده، عدم یکنواختی[2] پاسخ فرکانسی، خطا در تخمین فرکانس حامل جهت بازتولید، یافتن نرخ خطای مناسب[3](BER) بر حسب نسبت سیگنال به نویز[4](SNR) مطالعه و شبیه­سازی خواهد گردید. در انتها فصل پنجم را به نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهاداتی برای کارهای آینده اختصاص خواهیم داد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: