عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

2-7) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب

1.توزیع بار مالیاتی بایستی عادلانه باشد.هر کس بایستی به نوبه خود”سهم عادلانه” بپردازد.2.مالیاتها بایستی به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند ایجاد کنند. این اختلاف سبب ” تحمیل بار اضافی” می گردد که بایستی حداقل گردند.3.در آنجایی که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها، نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایه گذاری بهره گیری می گردد،این کار بایستی به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحکت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.4.ساختار مالیاتی بایستی راههای بهره گیری از سیاست مالی برای حصول به هدفها ی تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.5.نظام مالیاتی بایستی مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز بایستی قابل درک باشد.6.هزینه اداره و تمکین بایستی در حداقل ممکن و سازگار با سایر هدفها باشد.

2-7-1) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت

ادام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل یا قاعده کلی را در مورد مالیاتها ذکر کرده می باشد که با وجود گذشت دو قرن از ارائه آن، هنوز اهمیت این اصل در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می باشد.پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بشمار می رود.قواعد چهارگانه اسمیت:

الف)اصل عدالت و برابری: بر اساس این اصل بار مالیاتی بایستی بصورت عادلانه بین مردم تقسیم گردد و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می کند.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل مبلغ ماخذ مالیات ،زمان پرداخت و طریقه پرداخت بایستی دقیقا مشخص و معین باشد.

ج)اصل سهولت و سهل الوصول بودن: بر اساس این اصل،کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر می باشد و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت بایستی با در نظر داشتن حداقل فشار ممکنه باشد.

اصل صرفه جویی: براساس این اصل در جمع آوری مالیات بایستی حداکثر صرفه جویی به اقدام آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. یا به بیانی دیگر مالیات بایستی به گونه ای وصول گردد که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد.

از بین اصول فوق،اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب می باشد که بایستی به آن توجه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید