تکه هایی از این پایان نامه :

1-1   مدیریت شبکه[1]

توابع مدیریتی زیادی برای عملکرد مناسب WMNها لازم می باشد. مانند این توابع می‌توان به موارد ذیل تصریح نمود [22و23]:

  • مدیریت تحرک[2]: یک مدیریت توزیع شده برای تحرک در WMN‌ها لازم می باشد. البته وجود زیرساخت بی‌سیم باعث می گردد که این الگوریتم‌ها از الگوریتم‌های مشابه برای شبکه‌های Ad-hoc ساده تر باشند. باتوجه به این که مبحث تحرک به تمام لایه‌ها مربوط می باشد، توسعه یک مدیریت تحرک چندلایه ای یک موضوع جالب برای پژوهش به نظر می‌رسد. سرویس مکان یک مشخصه مهم می باشد که WMN‌ها به دنبال آن هستند. وجود اطلاعات مکان می‌تواند عملکرد لایه‌های دسترسی و مسیریابی را بهتر کند. همچنین وجود این اطلاعات می‌تواند به ارائه سرویس‌هایی که به مکان بستگی دارد، کمک کند.
  • مدیریت توان: اهداف مدیریت توان باتوجه به نوع گره‌ها متفاوت می باشد. مسیریاب‌های مش محدودیت مصرف توان ندارند، بلکه هدف از مدیریت توان در آن‌ها حفظ اتصال شبکه، کاهش تداخل و افزایش بهره گیری مجدد مکانی[3] از طیف فرکانس می باشد. کاربران مش محدودیت توان دارند و هدف از کنترل توان در آن‌ها، حفظ اتصال به همراه کاهش مصرف توان می باشد.
  • نظارت شبکه[4]: آمار موجود در مرکز مدیریت اطلاعات، بایستی به یک یا چندین سرویس دهنده برای نظارت بر عملکرد شبکه به گونه پیوسته ارسال شوند. الگوریتم‌های پردازش داده در این سرویس دهنده‌ها داده‌های آماری را واکاوی می‌کنند تا اشکالات شبکه را کشف کنند. به علاوه، سرویس دهنده‌ها می‌توانند با این داده‌های آماری ساختار شبکه را نیز نظارت کنند. در زمینه نظارت شبکه می‌توان ارائه الگوریتم‌های بهینه برای انتقال داده‌های نظارت شبکه بر روی WMNها و هم چنین الگوریتم‌های واکاوی داده جدید برای تشخیص سریع خرابی‌های شبکه را از موارد باز برای پژوهش دانست.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: