تکه هایی از این پایان نامه :

     کیفیت سرویس  و کلاس‌های سرویس در LTE

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شبکه­های LTE برای فرآهم آوردن کیفیت سرویس در میان کاربران و جریان­های ترافیکی مختلف، یک حامل[1] تعریف می­گردد که ویژگی هر جریان ترافیکی را اظهار می­کند. به هر حامل یک پارامتر به نام شناسه کلاس کیفیت سرویس[2] تخصیص می­یابد. پارامترهایی که QCI بایستی در مورد هر جریان اطلاعات در اختیار بگذارد شامل، کلاس سرویس، اولویت، حد تاخیر و نرخ از دست رفتن بسته می­باشد. انواع حامل­های تعریف شده در شبکه­ی LTE متعلق به دو گروه اصلی  شامل گروه­های ضمانت­کننده­ی نرخ بیت[3] و عدم ضمانت نرخ بیت[4] هستند]13[.  در ادامه­ی این بخش این پارامترهای مربوط به کیفیت سرویس اظهار خواهند گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: