تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

     مقدمه

یکی از مهمترین ویژگی­های شبکه­های LTE زمان­بندی چند کاربره می­باشد زیرا زمان­بندی چندکاربره مسئول فراهم آوردن کیفیت سرویس برای همه­ی کابران فعال موجود در سلول می باشد. هدف الگوریتم­های تخصیص منابع، بهبود عملکرد سیستم همراه با بهبود کارایی پهنای باند و عدالت می­باشد. در شبکه­های LTE زمان­بندی بسته در ایستگاه مبنا که مسئول تخصیص بخشهایی از طیف مشترک در میان کاربران می­باشد، انجام می­گیرد]16[.  در همین راستا با در نظر داشتن اهمیت زمان­بندی و تخصیص منابع به کاربران در این فصل به اظهار اصول زمان­بندی در شبکه­های LTE پرداخته می­گردد و انواع استراتژی­های موجود برای زمان­بندی و الگوریتم­های موجود مربوط به هر استراتژی اظهار
خواهد­گردید. در انتها الگوریتم های زمانبندی مورد مقایسه با الگوریتم پیشنهادی یعنی الگوریتم­های زمان­بندی TLS[1]، [2]MEDFPF و [3]FBAQ  به صورت کامل اظهار خواهند گردید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: