تکه هایی از این پایان نامه :

حامل­های ضمانت کننده­ی نرخ بیت و عدم ضمانت نرخ بیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دو نوع اصلی حامل­ها شامل حامل­های ضمانت­کننده­ی نرخ بیت و حامل­های عدم ضمانت نرخ بیت هستند. حامل ضمانت­کننده­ی نرخ بیت برای سرویس­های بلا­درنگ  نظیر صدا و ویدئو مورد بهره گیری قرار می­گیرد. یک حامل ضمانت کننده­ی نرخ بیت، حداقل پهنای باند که توسط شبکه رزرو شده می باشد را دارا می باشد. در واقع حاملی که به کاربر مشخصی مربوط می باشد برای آن کاربر حداقل نرخ بیتی را که شبکه در اختیارش می­گذارد، ضمانت می­کند. همچنین حامل با کمترین رکود و نوسان جیتر که برای سرویس­های بلادرنگ مورد نیاز می باشد، در شبکه­های LTE تعریف شده می باشد. به علاوه بیشینه نرخ بیت و نرخ بیت ضمانت شده برای  این حامل­ها تعریف شده­اند. این پارامترها بیشترین نرخ بیت را تعریف می­کنند که برابر با نرخ بیتی می باشد که به کاربر تعلق می­گیرد. نرخ بیت ضمانت شده نیز نرخ بیتی می باشد که شبکه ضمانت می­کند که برای کاربر فراهم کند. در استاندارد 3GPP بیشینه نرخ بیت بایستی برابر با نرخ بیت ضمانت شده باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: