تکه هایی از این پایان نامه :

   مقدمه

در این فصل به معرفی دو الگوریتم پیشنهادی جهت آشکارسازی اهداف در تصاویر دوربین متحرک خواهیم پرداخت. الگوریتم اول بر پایه روش های تطبیق بلوکی می باشد. عمده کاربرد این دسته از روش ها در فشرده سازی تصاویر ویدئویی می باشد. لیکن در این جا، از آن ها به عنوان ابزاری در جهت جبران سازی حرکت[1] دوربین در تصاویر به دست آمده از دوربین متحرک بهره گیری شده می باشد. پس از جبران سازی حرکتی دوربین، زمینه برای تشخیص نواحی از تصویر که حرکتی در راستای متفاوت با حرکت دوربین دارند مهیا می باشد. پس از تعیین مناطق متحرک تصویر، با بهره گیری از تصاویر به دست آمده از الگوریتم K-Means می توان مرز های نواحی متحرک تصویر را با دقت بسیار زیاد و به درستی تعیین نمود. به علاوه الگوریتم، روش دومی نیز در این فصل پیشنهاد شده می باشد که بر مبنای یک الگوریتم تطبیق نقطه ای می باشد. این الگوریتم بسیار قوی که به تازگی ارائه شده می باشد توانایی تطبیق نقاط متناظر در فریم های متوالی را دارا می باشد. با بهره گیری از این قابلیت امکان به کار گیری این روش در ردیابی اهداف در دنباله فریم های متوالی می باشد. با در نظر داشتن قدرت این روش در تعیین نقاط متناظر، اندازه و همچنین نوع حرکت دوربین تاثیر چندانی بر روی بازده عملکرد این روش نخواهد داشت. روش پیشنهادی قابلیت تطبیق با شرایط مختلف ردیابی را نیز دارا می باشد. به بیانی دیگر با وجود اعمال بعضی تبدیلات[2] بر روی تصاویر مانند : جابجایی[3]، چرخش[4]، تغییر اندازه[5] و یا تغییر شدت نور ، این روش باز هم توانایی یافتن نقاط متناظر و همچنین ردیابی اهداف را خواهد داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: