تکه هایی از این پایان نامه :

     لایه­ ی فیزیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لایه­ی فیزیکی در شبکه­ی LTE در بخش انتقال فروسو، از ایستگاه مبنا تا کاربر و در بخش فراسو، از کاربر تا ایستگاه مبنا را شامل می­باشد. این لایه داده و اطلاعات کنترلی را بین ایستگاه مبنا و کاربر حمل می­کند.  لایه­ی فیزیکی از تکولوژی­های پیشرفته شاملOFDM[1]و MIMO[2]که در شبکه­ی سلولی جدید کاربرد دارد، بهره گیری می­کند. به علاوه لایه­ی فیزیکی از دسترسی OFDMA[3]در جهت فروسو و SC-FDMA[4]در جهت فراسو بهره گیری می­کند. OFDMA به علت PAPR[5] زیادی که تولید می­کند نمی­تواند در جهت فراسو بهره گیری گردد، زیرا در این­صورت تمام دستگاه­های مورد بهره گیری بایستی در رنج وسیعی دارای تقویت­کننده­هایی به صورت خطی، باشند. این موضوع افزایش هزینه در دستگاه­های موبایل را در پی دارد. به همین علت از مدولاسیون SC-FDMA به علت اینکه PAPR زیادی تولید نمی­کند، در جهت فراسو بهره گیری می­گردد]8[.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: